Jak wykonać przyłącze gazowe?

Wykorzystanie gazu do ogrzewania budynku i podgrzewania wody użytkowej jest nie tylko komfortowe, ale również korzystniejsze finansowo niż wykorzystanie do tego celu innych paliw (olej opałowy, gaz płynny czy energia elektryczna).

Pierwszym krokiem do wykonania przyłącza gazu do budynku jest uzyskanie warunków technicznych przyłącza. Wydaje się rejonowy zakład gazowniczy. Z nich dowiemy się, czy wystarczy wykonać samo przyłącze i instalację odbiorczą, czy też niezbędne będzie rozbudowa gazociągu oraz jakie są przewidywane pełne koszty inwestycji.

Jeżeli sieć gazowa znajduje się w odległości do kilkunastu metrów od granic działki wystarczy wykonać samo przyłącze. Wówczas zakład gazowniczy ma obowiązek wykonania takiego przyłącza. Koszt wykonania rozlicza się ryczałtowo, tak więc pokryjemy jedynie niewielką ich część (około 25 %). Po stronie zakładu jest też przygotowanie dokumentacji projektowej, uzgodnienie jej, zgłoszenie budowy przyłącza i dokonanie jej odbioru. Tylko w wyjątkowych sytuacjach wykonanie takiego przyłącza może być utrudnione lub wręcz niemożliwe np. istnienia w ulicy sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej.

W przypadku, gdy sieć gazowa przebiega w większej odległości od działki, konieczna może być jej rozbudowa. Zakład gazowniczy nie ma obowiązku rozbudowy sieci oraz wzięcia na siebie większości kosztów i ryczałtowego rozliczenia inwestycji z przyszłym odbiorcą. Najlepiej by było, gdyby właściciele wielu działek złożyli wnioski do zakładu gazowniczego. Wtedy prawdopodobne jest, że zakład pokryłby większą część kosztów rozbudowy sieci, a pozostała część rozłożona byłaby na wielu odbiorców. Trzeba się jednak liczyć z tym, że czas wykonania może być dość długi.

W sytuacji gdy nie ma innych osób zainteresowanych podłączeniem sieci gazowej, będziemy zmuszeni do pokrycia 100 % kosztów inwestycji. Wydanie warunków przyłącza do niczego nie zobowiązuje, możemy więc zrezygnować albo samemu sprawdzić ile by kosztowało wykonanie przyłącza gdybyśmy sami zamówili projekt i załatwiali wszystkie formalności oraz zlecili budowę wybranej przez siebie firmie.

Podpisując umowę przyłączeniową z zakładem gazowniczym, zobowiązujemy się do wykonania na własny koszt instalacji odbiorczej i rozpoczęcia odbioru gazu w danym terminie. Jeżeli tego nie wykonamy, będziemy musieli zapłacić karę.

Gdy sprawę przyłącza gazowego mamy już za sobą, do wykonania pozostaje wewnętrzna instalacja gazowa (na posesji i wewnątrz budynku). Jeżeli przebieg przewodów i miejsca odbioru gazu nie są w projekcie architektoniczno-budowlanym, to musimy zrobić osobny projekt instalacji i uzyskać dodatkowe pozwolenie. Zlecając wykonanie projektu, musimy pamiętać aby miał on uprawnienia do projektowanie instalacji gazowych. Samo wykonanie instalacji najlepiej powierzyć firmie posiadającej licencje rejonowej gazowni lub firmie z rejestru prowadzonego przez zakład gazowniczy. Pozwoli nam to na uniknięcie kłopotów z odbiorem instalacji. Za projekt i wykonanie instalacji musimy zapłacić sami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *